Organització

Els membres de l'associació són les persones, físiques o jurídiques, que tinguin interès en les activitats i finalitats de l'entitat. Tal com s'estableix en els Estatuts de l'APPC, hi ha dos tipus de socis, per una banda els socis actius, que poden ser les persones amb paràlisi cerebral i/o etiologies similars, o bé els familiars tutors i representants legals que tinguin al seu càrrec alguna persona afectada de paràlisi cerebral. També existeix la figura del soci col·laborador, que pot contribuir amb ajuts econòmics al manteniment de l'entitat, tot i no reunir les característiques de soci actiu. Si voleu col·laborar amb l'entitat, aquí teniu informació per fer-se soci col·laborador.

D'acord amb l'article 9è dels Estatuts de l'APPC, els òrgans de govern de l'entitat són l'Assemblea General i la Junta Directiva. L'Assemblea és l'òrgan suprem de govern, i està constituïda per tots els socis de l'entitat. Es reuneix, com a mínim, amb caràcter ordinari, una vegada a l'any, normalment a finals del mes de juny, en horari de tarda. La Junta Directiva assumeix la representació de l'associació, i se li atorguen també funcions de gestió. La Junta Directiva es reuneix, habitualment, el quart dimecres de cada mes, en horari de tarda.

Consulta aquí l'organigrama de l'APPC (document pdf).

La Junta Directiva

La composició actual de la Junta, nomenada per l'assemblea general que va tenir lloc el dia 1 de desembre de 2017, és la següent:

Presidenta: És qui dirigeix i representa legalment l'associació.
Rosa M. Rizo Solanes, al càrrec des del 25 de novembre del 2013.
 
Vicepresidenta:
Ma Rosa Gasol Vallvé, al càrrec des del 25 de novembre del 2013.
 
Secretari: Custodia els llibres de l'associació, porta el registre de socis i redacta les actes.
Josep Ma Cabré Mañé, al càrrec des de l'1 de desembre de 2017.
 
Tresorer: Custodia i controla els fons de l'associació.
José Vicente Pedregal Gil, al càrrec des del 25 de novembre del 2013.
 
Vocals: Podran substituir els anteriors càrrecs en les seves absències.
Joana Compte Anguera, al càrrec des del 25 de novembre del 2013.
Salvador García Ramírez, al càrrec des del 19 de juny del 2015.
Jerónimo Pastor Masaguer, al càrrec des de l'1 de desembre de 2017.
Federico Solanes Martinez, al càrrec des de l'1 de desembre de 2017.
Roman Gustavo Erazo Proaño, al càrrec des del 19 de juny de 2019.
Maria Lourdes Cadena Masip, al càrrec des del 19 de juny de 2019.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen els seus càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i a ser reemborsades les despeses degudament justificades, i a la indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici.

 

Participació en altres institucions

Federació Catalana d'Entitats de Paràlisi Cerebral i etiologies similars (FEPCCAT). Fundada l’any 2000 amb l’objectiu d’unir les entitats catalanes que treballaven pel benestar de les persones amb paràlisi cerebral i discapacitats similars a Catalunya, la FEPCCAT incideix en les polítiques socials catalanes, amb l’objectiu de brindar els recursos necessaris i millorar la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral i altes necessitats de suport, així com a aconseguir la seva inclusió social. Alhora, la FEPCCAT representa els interessos de cadascuna de les seves entitats membres, amb la finalitat de mantenir i millorar la seva qualitat. L'APPC n'és una entitat membre, i ostenta una vocalia a la Junta Directiva actual.

Confederación ASPACE, la Confederació Espanyola de Federacions i Associacions d'Atenció a les Persones amb Paràlisi Cerebral i Afins. Es tracta d'una entitat que agrupa les principals entitats d'atenció a la paràlisi cerebral de tot Espanya. Tots els serveis i programes que es realitzen des de Confederación ASPACE es basen en criteris de qualitat, amb la finalitat de proporcionar a les persones amb paràlisi cerebral l'atenció que precisen per assolir els màxims nivells de desenvolupament personal. L'APPC n'és una entitat membre.

Federació ECOM, moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física. La seva raó de ser és prestar servei, d'una banda, a les entitats federades, per contribuir al seu creixement i, alhora, a l'enfortiment del teixit associatiu del sector de les persones amb discapacitat física; i, de l'altra, a les persones amb discapacitat física per tal de millorar les seves condicions de vida i afavorir al màxim la seva autonomia. L'APPC n'és una entitat federada.

Dincat és la federació que vetlla per la defensa dels drets, la dignitat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i les seves famílies a Catalunya. Coordina, representa i defensa els interessos de prop de 300 entitats socials que treballen conjuntament per oferir serveis i suports que potencien l'autonomia de la persona i que garanteixen la seva plena inclusió a la societat en totes les etapes vitals i en tots els àmbits. L'APPC n'és una entitat membre.

Federació Catalana de Voluntariat Social, la plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya, és una xarxa d’entitats sense ànim de lucre que treballa pel foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social, al nostre país. Actualment, l'APPC ostenta la coordinació de la delegació territorial de Tarragona.

 

Els Estatuts

Els Estatuts de l’APPC consititueixen la norma bàsica de funcionament de l’associació. L’última modificació va ser aprovada per l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 20 de juny de 2013.

Els Estatuts detallen diversos aspectes com:

 • Les activitats que pot desenvolupar l’entitat per cumplir les seves finalitats
 • Els drets i obligacions dels membres de l’associació
 • Els òrgans de govern i les seves funcions i competències
 • El règim econòmic de l’entitat
 • El règim disciplinari i la seva dissolució

Aquí podeu consultar els Estatus de l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (document pdf).

 

El Pla Estratègic

El Pla Estratègic de l'APPC va ser aprovat per la Junta Directiva el Juliol del 2017. D'entre els objectius marcats, destaca la implantació d'un Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ), basat en la ISO 9001:2015. L'objectiu final és assolir una certificació de qualitat de serveis ISO 9001 l'any 2020.

Pla estratègic de l'APPC 2017-2020 (document pdf)

 

Informació econòmica

Les dades econòmiques de l’entitat, auditades per Codex Auditors SLPU, es recullen en la corresponent memòria econòmica. Aquí podeu consultar-ne les que s'inclouen a l'informe d'auditoria.

Informe d'auditoria de l'APPC de l'exercici econòmic 2017 (document pdf)

Informe d'auditoria de l'APPC de l'exercici econòmic 2018 (document pdf)

També podeu consultar els contractes vigents amb l'Administració:

Contractes vigents amb l'Administració (document pdf)

Destacats

Col·laboradors

 • AEQT
 • LA CANONJA
 • CARGILL
 • COVESTRO
 • EL CATLLAR MINI
 • FLUOR MINI
 • FORD TARRACO CENTER
 • ICAT
 • MESSER
 • NASTIC
 • YZAGUIRRE
 • GOMA CAMPS
 • TauSalut
 • Peix Blau
 • Viscas Mini New Project
 • Nika Mini
 • Ag Planning
 • Camping Trillas
 • Autocars Carrera
 • Colla Jove
 • Bailaimet
 • Teatre La Sala Mini New Project
 • Canon
 • CAT
 • Fertasa
 • Essity

Qui som?

appc1

L'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC) de Tarragona és una entitat sense ànim de lucre, fundada en 1977 i dedicada a l'atenció integral de nens i adults afectats de paràlisi cerebral o altres encefalopaties de tractaments afins.

On som?

mapa1

C/ Muntanya de Sant Pere, s/n
43007 Tarragona

 

Contactar

contactar1

Tel: 977 21 76 04
Contactar per e-mail

Connecta amb nosaltres

Facebook
Twitter
Youtube
Email
Linkedin