Els òrgans de govern i de gestió

L'òrgan de govern, d'administració i representació de la fundació és el Patronat. D'acord amb els nostres Estatuts (Article 11) els patrons són nomenats per l'Assemblea General de l'APPC a proposta de la seva Junta Directiva. La durada del càrrec de patró és de quatre anys, tot i que podran ser reelegits.

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. D’acord amb l'article 18 dels Estatus, els Patrons són nomenats per l'Assemblea General de l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral a proposta de la Junta Directiva i exerceixen el seu càrrec per un termini de quatre anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.

A l'Assemblea General Extraordinària de l'APPC del dia 1 de desembre del 2017, es va aprovar, per unanimitat, la nova composició del Patronat, per una durada de quatre anys.

Persones Jurídiques:

Ajuntament de Tarragona, representat per la Sra. Ana Santos Gorraiz.
Arquebisbat de Tarragona, representat per Mn. Antoni Pérez Mendigueren i Cros.
Col·legi d'Advocats de Tarragona, representat per la Sra. Rocío de Mantaras Macián.

Persones Físiques:

President: Cèsar Puig Casañas
Vicepresident: José Vicente Pedregal Gil
Secretari: Federico Solanes Martínez
Vicesecretari: Emili Mateu Morelló
Vocal: Joana Compte Anguera
Vocal: Rosa M. Gasol Vallvé
Vocal: Rosa Maria Rizo Solanes
Vocal: Josep Cabré Mañé
Vocal: Jesús Loma-Ossorio Blanch

El Comitè Executiu el conformen les següents persones:

José Vicente Pedregal Gil
Federico Solanes Martínez
Josep Cabré Mañé
Rosa Maria Rizo Solanes

Col·laboradors

 • AEQT
 • LA CANONJA
 • CARGILL
 • COVESTRO
 • EL CATLLAR MINI
 • FLUOR MINI
 • FORD TARRACO CENTER
 • ICAT
 • MESSER
 • NASTIC
 • YZAGUIRRE
 • GOMA CAMPS
 • TauSalut
 • Peix Blau
 • Viscas Mini New Project
 • Nika Mini
 • Ag Planning
 • Camping Trillas
 • Autocars Carrera
 • Colla Jove
 • Bailaimet
 • Teatre La Sala Mini New Project
 • Canon
 • CAT
 • Fertasa
 • Essity

Qui som?

appc1

L'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC) de Tarragona és una entitat sense ànim de lucre, fundada en 1977 i dedicada a l'atenció integral de nens i adults afectats de paràlisi cerebral o altres encefalopaties de tractaments afins.

On som?

mapa1

C/ Muntanya de Sant Pere, s/n
43007 Tarragona

 

Contactar

contactar1

Tel: 977 21 76 04
Contactar per e-mail

Connecta amb nosaltres

Facebook
Twitter
Youtube
Email
Linkedin