Webmail APPC   |   Qui som?   |   On som?   |    Contactar

 1344297219 FaceBook 24x24 1344297235 Twitter 24x24 1344297239 Google 24x24 1344297242 Youtube 24x24

L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona declarada d’utilitat pública

JUNY MediumL'Associació Provincial de Paràlisis Cerebral de Tarragona (APPC) ha estat declarada d'utilitat pública per una resolució dictada el passat 12 de maig, per part del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Culminen així els tràmits iniciats en el seu moment per part de l'entitat per aconseguir el reconeixement d'entitat pública que permetrà a l'APPC l'accés al mateix règim fiscal que gaudeixen les fundacions. Aquesta resolució suposa doncs un reconeixement social de la tasca realitzada per la nostra associació en bé de tota la societat i permet la possibilitat que es pugui fer menció d'aquesta nova condició en totes les comunicacions. Alhora també obre la porta a la possibilitat de disposar d'exempcions fiscals i altres beneficis econòmics.

L'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta és una entitat sense ànim de lucre que gestiona una Escola d'Educació Especial, un Centre Ocupacional i una Residència per a persones amb paràlisi cerebral. La seva finalitat és la defensa dels drets de les persones afectades de paràlisi cerebral i etiologies similars, a més d'oferir-los tots els serveis necessaris per la seva educació, atenció a la salut i residencial, inserció social i laboral, gaudiment de l'oci i temps de lleure i tot allò que permeti el seu desenvolupament i benestar de les seves famílies.