Fundació Privada La Muntanyeta

Qui som

La Fundació Privada La Muntanyeta és una fundació privada sense afany de lucre de caràcter permanent, creada de conformitat amb el que disposava la Llei 1/92 de 3 de Març de la Generalitat de Catalunya, avui ja derogada per la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions de la Generalitat de Catalunya i disposicions complementàries. Va ser constituïda el 22 de juliol de 1999 i està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.397. La seva principal finalitat i línia d'actuació és donar assistència, protecció, atenció i tutela a les persones afectades de paràlisi cerebral o similars de les comarques de Tarragona i en especial a les de l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona, (APPC).

Té com a principis fonamentals d'actuació els que van destinats en primer terme als tutelats i en segon terme els que tenen com a destí el funcionament de la pròpia entitat tutelar. Assumeix com a seus, en la part que li són d'aplicació, la MISSIÓ, VISIÓ i VALORS del seu fundador, l'APPC.

Els principis que sempre han guiat la Fundació La Muntanyeta són:

- Fer-ho al més senzill possible
- Fer-ho pas a pas
- Sempre a la recerca d'obtenció de petits resultats

La seu social de la fundació està situada a la Muntanya de sant Pere s/n de Tarragona.

Els òrgans de govern i de gestió

L'òrgan de govern, d'administració i representació de la fundació és el Patronat. D'acord amb els nostres Estatuts (Art. 11) els Patrons són nomenats per l'Assemblea General de l'APPC a proposta de la seva Junta Directiva. La durada del càrrec de patró és de quatre anys, tot i que podran ser reelegits.

A l'Assemblea Extraordinària de l'APPC del dia 25 de novembre del 2013, es va aprovar la composició del Patronat actual:

Persones Jurídiques:

Ajuntament de Tarragona, representat per la Sra. Ana Santos Gorraiz.

Arquebisbat de Tarragona, representat per Mn. Antoni Pérez Mendigueren i Cros.

Col•legi d'Advocats de Tarragona, representat per la Sra. Rocío de Mantaras Macián.

Persones Físiques:

President Cèsar Puig Casañas

Vicepresident José Vicente Pedregal Gil

Secretari Federico Solanes Martínez

Vicesecretari Emili Mateu Morelló

Vocal Joana Compte Anguera

Vocal Rosa M. Gasol Vallvé

Vocal Alfredo Revilla González

Vocal Rosa Maria Rizo Solanes

Vocal Asunción Solís Díaz-Salazar

El Comitè Executiu el conformen les següents persones:

Asunción Solís Díaz-Salazar

Rosa Maria Rizo Solanes

José Vicente Pedregal Gil

Transparència

D'acord amb la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern teniu disponible en aquesta web la següent informació:

- Memòria 2016 (pdf)

ImprimeixCorreu