1344297219 FaceBook 24x24 1344297235 Twitter 24x24 1344297239 Google 24x24 1344297242 Youtube 24x24

Conceptes de les teràpies amb cavalls

Definicións bàsiques sobre els conceptes de les teràpies assistides en les quals el cavall participa:

Hipoteràpia: dirigida a persones que per la seva greu discapacitat física o cognitiva no poden exercir acció sobre el cavall. La intervenció terapèutic es fa des d'una perspectiva principalment rehabilitadora i educativa. Es treballa al pas i sense cadira, perquè el genet pugui beneficiar-se del moviment del cavall.

Equitació terapèutica: és un tractament psicosocial dirigit a persones que poden exercir alguna acció sobre el cavall, ja sigui en el moment de la higiene, en el de preparació del material o en l'acte de muntar a cavall. L'usuari aprèn a utilitzar els senyals específics de la equitació per a convertir-se en un genet actiu, maneja al seu cavall per la pista i munta amb o sense cadira. Per la seva banda, el cavall treballa al pas, al trot i al galop, segons l'avanç de l'usuari.

Volteig terapèutic: consisteix a realitzar exercicis de gimnàstica amb el cavall, sent aquest controlat per un monitor. Els exercicis es poden practicar de forma individual o en grup, i amb ells es fomenta la confiança, la seguretat, l'autoestima, el treball en equip i el respecte als altres.

Equitació adaptada: és l'ensenyament de la equitació tradicional orientada a l'esport adaptat. L'objectiu és desenvolupar al màxim les habilitats del genet en el maneig del cavall i està indicada per a persones cegues, per a pacients amb alguna amputació o per a lesionats medul·lars.