Webmail APPC   |   Qui som?   |   On som?   |    Contactar

 1344297219 FaceBook 24x24 1344297235 Twitter 24x24 1344297239 Google 24x24 1344297242 Youtube 24x24

Presentació

L'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona (APPC) és una entitat sense ànim de lucre dedicada a l'atenció integral d'infants i adults afectats de paràlisi cerebral o altres encefalopaties de tractaments afins fundada el 1977. L'associació es troba registrada al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i el seu àmbit d'actuació és la demarcació de Tarragona.

Missió

Defensem els drets i facilitem el desenvolupament de les persones amb discapacitat, cobrint les seves expectatives mitjançant serveis de qualitat i atenent les seves necessitats, al mateix temps que facilitem la seva participació a la societat.

Visió

L'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral, organització referent de serveis de qualitat i suport per a persones amb discapacitat i les seves famílies, vol consolidar-se com una entitat innovadora, promotora, impulsora, capaç d'establir aliances, i que doni resposta a les necessitats emergents.

Valors

  • Compromís amb les persones i la societat per mantenir i defensar aquesta declaració dels seus valors.
  • Excel·lència en les seves actuacions mitjançant l'aplicació de sistemes que facilitin la millora continua.
  • Treballar amb vocació, transparència i ètica amb els seus associats i amb la societat en totes les seves actuacions.
  • Innovació amb l'aplicació de noves idees i experiències avalades per l'experiència i el coneixement orientats a la millora de la qualitat de vida de les persones ateses.
  • Professionalitat individual i com a grup, fomentant el treball en equip i dirigint-lo cap a objectius compartits.
  • Responsabilitat, fent seves, reconeixent, assumint i responen a la confiança i expectatives de les persones ateses i de la societat en general.
  • Accessibilitat com el compromís d'estar oberts a la societat.
  • Solidaritat i empatia com a principi bàsic de les seves actuacions, fomentant la col·laboració amb d'altres col·lectius de la discapacitat.
  • Igualtat com la capacitat d'actuar amb equitat refusant qualsevol tipus de discriminació per qualsevol raó.
  • Motivació a tots els públics d'interès per aconseguir complir la nostra missió.

Centres i serveis

Els centres i serveis que ofereix l'entitat s'adrecen a les persones afectades de paràlisi cerebral o altres encefalopaties de tractaments afins i a les seves famílies.