Webmail APPC   |   Qui som?   |   On som?   |    Contactar

 1344297219 FaceBook 24x24 1344297235 Twitter 24x24 1344297239 Google 24x24 1344297242 Youtube 24x24

Presentació

L'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona (APPC) és una entitat sense ànim de lucre dedicada a l'atenció integral d'infants i adults afectats de paràlisi cerebral o altres encefalopaties de tractaments afins fundada el 1977. L'associació es troba registrada al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i el seu àmbit d'actuació és la demarcació de Tarragona.

El 12 de maig de 2017 l'APPC Tarragona va ser declarada d'utilitat pública per una resolució del propi Departament.

Missió

Defensem els drets i facilitem el desenvolupament de les persones amb discapacitat, cobrint les seves expectatives mitjançant serveis de qualitat i atenent les seves necessitats, al mateix temps que facilitem la seva participació a la societat.

Visió

L'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral, organització referent de serveis de qualitat i suport per a persones amb discapacitat i les seves famílies, vol consolidar-se com una entitat innovadora, promotora, impulsora, capaç d'establir aliances, i que doni resposta a les necessitats emergents.

Valors

  • Compromís amb les persones i la societat per mantenir i defensar aquesta declaració dels seus valors.
  • Excel·lència en les seves actuacions mitjançant l'aplicació de sistemes que facilitin la millora continua.
  • Treballar amb vocació, transparència i ètica amb els seus associats i amb la societat en totes les seves actuacions.
  • Innovació amb l'aplicació de noves idees i experiències avalades per l'experiència i el coneixement orientats a la millora de la qualitat de vida de les persones ateses.
  • Professionalitat individual i com a grup, fomentant el treball en equip i dirigint-lo cap a objectius compartits.
  • Responsabilitat, fent seves, reconeixent, assumint i responen a la confiança i expectatives de les persones ateses i de la societat en general.
  • Accessibilitat com el compromís d'estar oberts a la societat.
  • Solidaritat i empatia com a principi bàsic de les seves actuacions, fomentant la col·laboració amb d'altres col·lectius de la discapacitat.
  • Igualtat com la capacitat d'actuar amb equitat refusant qualsevol tipus de discriminació per qualsevol raó.
  • Motivació a tots els públics d'interès per aconseguir complir la nostra missió.

Centres i serveis

Els centres i serveis que ofereix l'entitat s'adrecen a les persones afectades de paràlisi cerebral o altres encefalopaties de tractaments afins i a les seves famílies.