Webmail APPC   |   Qui som?   |   On som?   |    Contactar

 1344297219 FaceBook 24x24 1344297235 Twitter 24x24 1344297239 Google 24x24 1344297242 Youtube 24x24

Escola la Muntanyeta

longo escola

El Centre La Muntanyeta és una escola d'educació especial, la titularitat és de l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona.L'objectiu prioritari del Centre La Muntanyeta és el d'atendre al nen amb necessitats educatives especials, amb la finalitat de potenciar al màxim el seu desenvolupament motriu, intel·lectual, afectiu i social i d'aconseguir una major integració familiar i social.

Equip de professionals:
- Direcció: Neus Robert i Rovira
- 8 Diplomats en magisteri en educació especial
- 7 Educadors
- 2 Logopedes
- 5 diplomats en fisioteràpia

A l'escola tenim espais propis, 1 despatx de direcció, 7 aules, la sala "Cristina Bonet Orderiz" de fisioteràpia, 1 despatx de logopèdia, espai per a lavabos adaptats i un gran pati.

Els espais compartits amb la resta de centres de l'APPC són, 1 sala d'estimulació multisensorial, 1 hivernacle, el menjador, la pista d'hipoteràpia, 1 sala d'activitat aquàtica, la sala de música "els sons de l'Enric.

 L'escola disposa dels recursos per extreure el màxim partit de les potencialitats personals de cada usuari. Les activitats i serveis estan orientats per elaborar un tractament integral. S'ofereixen els serveis d'atenció mèdica, treballadora social, menjador, activitats d'oci (sortides i colònies).