Els òrgans de govern i de gestió

L'òrgan de govern, d'administració i representació de la fundació és el Patronat. D'acord amb els nostres Estatuts (Article 11) els patrons són nomenats per l'Assemblea General de l'APPC a proposta de la seva Junta Directiva. La durada del càrrec de patró és de quatre anys, tot i que podran ser reelegits.

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. D’acord amb l'article 18 dels Estatus, els Patrons són nomenats per l'Assemblea General de l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral a proposta de la Junta Directiva i exerceixen el seu càrrec per un termini de quatre anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.

A l'Assemblea General Extraordinària de l'APPC del dia 1 de desembre del 2017, es va aprovar, per unanimitat, la nova composició del Patronat, per una durada de quatre anys.

Persones Jurídiques:

Ajuntament de Tarragona, representat per la Sra. Ana Santos Gorraiz.
Arquebisbat de Tarragona, representat per Mn. Antoni Pérez Mendigueren i Cros.
Col·legi d'Advocats de Tarragona, representat per la Sra. Rocío de Mantaras Macián.

Persones Físiques:

President: Cèsar Puig Casañas
Vicepresident: José Vicente Pedregal Gil
Secretari: Federico Solanes Martínez
Vicesecretari: Emili Mateu Morelló
Vocal: Joana Compte Anguera
Vocal: Rosa M. Gasol Vallvé
Vocal: Rosa Maria Rizo Solanes
Vocal: Josep Cabré Mañé
Vocal: Jesús Loma-Ossorio Blanch

El Comitè Executiu el conformen les següents persones:

José Vicente Pedregal Gil
Federico Solanes Martínez
Josep Cabré Mañé
Rosa Maria Rizo Solanes

Col·laboradors

Qui som?

appc1

L'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC) de Tarragona és una entitat sense ànim de lucre, fundada en 1977 i dedicada a l'atenció integral de nens i adults afectats de paràlisi cerebral o altres encefalopaties de tractaments afins.

On som?

mapa1

C/ Muntanya de Sant Pere, s/n
43007 Tarragona

 

Contactar

contactar1

Tel: 977 21 76 04
Contactar per e-mail

Connecta amb nosaltres

Facebook
Twitter
Youtube
Google +
Email