Aula multisensorial

Una aula d'estimulació multisensorial és un espai habilitat perquè els alumnes amb algun tipus de discapacitat puguin interactuar amb el medi a través de l'estimulació dels seus sentits.

Aquest espai multisensorial s'empra per treballar diferents tipus de discapacitats a través de l'estimulació i la relaxació, i es distribueix en subespais o racons on es potencien els diferents tipus d'estimulació visual, tàctil, auditiva, corporal, vibratòria, gustativa, olfactiva, etc. Així mateix, aquest espai es dissenya per tal d'ajudar a créixer, desenvolupar capacitats i permetre l'obertura de les persones al món de les sensacions i emocions. La finalitat dels espais multisensorials és que les persones puguin estar exposades a estímuls controlats que els permetin percebre diferents sensacions que ajudin a adquirir l'aprenentatge.

Aquestes aules aconsegueixen el desenvolupament ple de les potencialitats humanes en l'àmbit escolar, social, intel·lectual, etc., que és la finalitat última de l'educació especial i de l'educació en general.

Segons el que es treballi, l'aula constarà d'uns o altres espais i materials. Els espais d'una aula multisensorial són els que proporcionen els estímuls visuals, auditius, tàctils, olfactius i gustatius, a més de ser un lloc per a la comunicació. Altres subespais poden estar conforme les necessitats de les persones per a les quals estigui habilitada, de la mateixa manera que un mateix espai també es pot utilitzar per a tasques diferents. El treball es porta a terme mitjançant dos tipus de relacions: la de terapeuta-usuari i la d'usuari-ambient. La primera genera una relació més individual, de confiança mútua, i la segona és de reacció de l'educand en l'espai a través de les situacions de relaxació i d'estimulació.

L'aula multisensorial és un espai flexible que es pot adaptar a les necessitats de cada persona, cada material té diverses funcionalitats i tots els espais de l'aula permeten realitzar múltiples activitats. Així mateix, per treballar les diferents activitats a l'aula cal tenir en compte les persones i, segons les seves característiques, aquestes activitats s'haurien de presentar a l'alumne, a priori, de forma gradual, i variar o canviar els estímuls per no caure en la monotonia en les sessions.

Cal tenir en compte, a més, que no totes les persones són idonies per treballar en aquestes sales, de fet, hi ha alteracions que es manifesten en aquest tipus d'espais, com per exemple la hiperactivitat.

"Un lloc on es poden desenvolupar les estimulacions bàsiques del desenvolupament i, per tant, emergeixi el plaer sensomotriu: expressió evident de la unitat de la personalitat del nen, ja que crea unió entre les sensacions corporals i els estats tònic- emocionals i permet l'establiment de la globalitat", Bernard Aucouturier (1985).

 

Destacats

Col·laboradors

Qui som?

appc1

L'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC) de Tarragona és una entitat sense ànim de lucre, fundada en 1977 i dedicada a l'atenció integral de nens i adults afectats de paràlisi cerebral o altres encefalopaties de tractaments afins.

On som?

mapa1

Muntanya de Sant Pere i Sant Pau
Tarragona | Spain | 43007

 

Contactar

contactar1

Tel: 977 21 76 04
Contactar por email

Connecta amb nosaltres

Facebook
Twitter
Youtube
Google +
Email