Webmail APPC   |   Qui som?   |   On som?   |    Contactar

 1344297219 FaceBook 24x24 1344297235 Twitter 24x24 1344297239 Google 24x24 1344297242 Youtube 24x24

Teràpia amb gossos

 Les teràpies assistides amb animals són intervencions en les que un animal és incorporat com a part integral del procés de tractament, amb l'objectiu directe de promoure la milloria en les funcions físiques, psicosocials i/o cognitives de les persones tractades.

Les Teràpies Assistides amb Animals (TAA) s'ofereixen en una varietat d'ambients i poden ser en grup o individuals. Són dirigides i desenvolupades per un equip interdisciplinari de professionals amb coneixements especialitzats en l'àmbit de la pràctica de la seva professió. (Delta Society. The Human-Animal Healt Connection, 2009) (University of Minnesota. Censhare, 2007)

En la teràpia assistida amb gossos es tenen en compte totes les àrees d'aprenentatge, des de l'àrea psicològica i cognitiva, fins a la de comunicació i llenguatge, així com la psicomotora i l'àrea de socialització.

Els objectius de la teràpia amb gossos són:

1. Estimular per realitzar activitats motrius concretes (mimar, raspallar el gos, tirar la pilota...).
2. Estimular els desplaçaments voltejant, reptant, grapejant, caminant...
3. Millorar el control amb la cadira de rodes.
4. Potenciar i aprendre les normes del joc en grup (torns, temps d'espera...).
5. Desenvolupar i consolidar habilitats socials, com saludar, interessar-se pels altres...
6. Afavorir la vessant més afectiva
7. Motivar per fer servir la parla o bé les emissions verbals.
8. Iniciar o potenciar la utilització de sistemes alternatius de comunicació (gestual, sistemes pictogràfics de comunicació).

  

Per realitzar la T.A.A. és imprescindible comptar amb un equip interdisciplinari format per especialistes de la selecció, cura i control de l'animal i professionals especialitzats en la problemàtica i atenció dels usuaris als que va dirigida la teràpia. Alguns membres de l'equip intervenen de forma directa en les sessions, mentre que d'altres ho fan d'una forma indirecta.

De forma directa intervenen: l'ensinistrador de gossos i un terapeuta especialitzat en la problemàtica a tractar. Les funcions de l'ensinistrador són, entre d'altres, planificar, dissenyar i realitzar l'avaluació de l'activitat, conjuntament amb l'equip docent; així com el que fa referència al gos: ensinistrar, dirigir l'acció del gos, controlar que els moviments del gos no suposin ningun perill pels participants, reforçar positivament l'obediència del gos i estar atent a les demandes i reaccions del nen.

En les teràpies assistides amb animals també hi intervenen, indirectament, els tutors, fisioterapeutes i logopedes dels alumnes participants, ja que proporcionen informació i orientació i participen puntualment en algunes sessions per realitzar un seguiment dels seus alumnes.

Indirectament també intervé en les TAA la veterinària. Entre les seves tasques hi trobem la selecció dels gossos adequats, la realització dels controls i seguiments veterinaris dels animals i proporcionar el material que necessitin. (Buira, 2007) 

Els orígens de les TAA es remunten al 1953. El Dr. Boris M. Levinson va exposar al seu llibre titulat Psicoterapia infantil asistida por animales (1969) les experiències viscudes juntament amb el seu gos i els seus pacients introvertits que perdien totes les seves inhibicions i pors gràcies a la presència de l'animal en el consultori, ja que aquest afavoria la comunicació entre el psiquiatra i els seus pacients.

 

Per saber-ne més: