Webmail APPC   |   Qui som?   |   On som?   |    Contactar

 1344297219 FaceBook 24x24 1344297235 Twitter 24x24 1344297239 Google 24x24 1344297242 Youtube 24x24

Al Trot Teatre

Expressar-nos. Aquest és el nostre lema, la raó que ens ha portat a desenvolupar l'activitat de teatre amb els nois i noies amb paràlisi cerebral del centre ocupacional Gresol.

View the embedded image gallery online at:
http://www.appctarragona.org/activitats#sigProId6a5280ee56

Des de l'any 1999 al taller ocupacional Gresol incorporem el teatre i les arts escèniques al ventall d'activitats que treballem amb els nostres nois i noies. Tot va començar amb una innocent representació d'un conte infantil a les acaballes del passat mil.leni. Els resultats van ser tan bons que ens vam animar a fer una obreta cada nadal. No en teníem ni idea, de teatre, però intuíem que les representacions aportaven molt als nois/es. Aquelles funcions primigènies les duiem a terme al mateix centre i aquell primer públic eren les pròpies famílies.

L'any 2004 les coses van canviar. Algú ens va proposar actuar al Fòrum de les Cultures de Barcelona. Tot i que ningú sabia de què anava allò, vam dir que si i vam preparar una obra anomenada "L'Esperança". I de manera gairebé inmediata, l'Ajuntament de Tarragona ens va proposar fer una representació al teatre Metropol de la ciutat. Actuar en un teatre de veritat! Allò era un somni fet realitat. Així va ser com pel desembre del 2004 vam fer el primer bolo al teatre de Jujol.

Des d'aleshores hem dut a terme una quarantena de representacions a més d'una quinzena de coreografies o "perfomences" d'una durada més curta. Hem actuat en moltes ciutats de la província i també més lluny. Ara per ara les nostres fites més destacades han estat les actuacions al Caixaforum de Madrid l'any 2009 amb motiu dels 25 anys d'Aspace o la inauguració del IV Festival Internacional Escenamóbile de Sevilla.

View the embedded image gallery online at:
http://www.appctarragona.org/activitats#sigProIdd901ac079c

La nostra societat, més ocupada en sobrevalorar els aspectes més positius de la vida, tendeix a ocultar les realitats més dures, però el teatre ens permet descobrir que hi ha persones amb grans discapacitats, però que al mateix temps són capaces de pujar a un escenari i explicar una història i fer riure o plorar.

 Per saber-ne més:

Visita la pàgina web d'Al Trot Teatre

 

Aula multisensorial

Una aula d'estimulació multisensorial és un espai habilitat perquè els alumnes amb algun tipus de discapacitat puguin interactuar amb el medi a través de l'estimulació dels seus sentits.

Aquest espai multisensorial s'empra per treballar diferents tipus de discapacitats a través de l'estimulació i la relaxació, i es distribueix en subespais o racons on es potencien els diferents tipus d'estimulació visual, tàctil, auditiva, corporal, vibratòria, gustativa, olfactiva, etc. Així mateix, aquest espai es dissenya per tal d'ajudar a créixer, desenvolupar capacitats i permetre l'obertura de les persones al món de les sensacions i emocions. La finalitat dels espais multisensorials és que les persones puguin estar exposades a estímuls controlats que els permetin percebre diferents sensacions que ajudin a adquirir l'aprenentatge.

Aquestes aules aconsegueixen el desenvolupament ple de les potencialitats humanes en l'àmbit escolar, social, intel·lectual, etc., que és la finalitat última de l'educació especial i de l'educació en general.

Segons el que es treballi, l'aula constarà d'uns o altres espais i materials. Els espais d'una aula multisensorial són els que proporcionen els estímuls visuals, auditius, tàctils, olfactius i gustatius, a més de ser un lloc per a la comunicació. Altres subespais poden estar conforme les necessitats de les persones per a les quals estigui habilitada, de la mateixa manera que un mateix espai també es pot utilitzar per a tasques diferents. El treball es porta a terme mitjançant dos tipus de relacions: la de terapeuta-usuari i la d'usuari-ambient. La primera genera una relació més individual, de confiança mútua, i la segona és de reacció de l'educand en l'espai a través de les situacions de relaxació i d'estimulació.

L'aula multisensorial és un espai flexible que es pot adaptar a les necessitats de cada persona, cada material té diverses funcionalitats i tots els espais de l'aula permeten realitzar múltiples activitats. Així mateix, per treballar les diferents activitats a l'aula cal tenir en compte les persones i, segons les seves característiques, aquestes activitats s'haurien de presentar a l'alumne, a priori, de forma gradual, i variar o canviar els estímuls per no caure en la monotonia en les sessions.

Cal tenir en compte, a més, que no totes les persones són idonies per treballar en aquestes sales, de fet, hi ha alteracions que es manifesten en aquest tipus d'espais, com per exemple la hiperactivitat.

"Un lloc on es poden desenvolupar les estimulacions bàsiques del desenvolupament i, per tant, emergeixi el plaer sensomotriu: expressió evident de la unitat de la personalitat del nen, ja que crea unió entre les sensacions corporals i els estats tònic- emocionals i permet l'establiment de la globalitat", Bernard Aucouturier (1985).

 

Fisioteràpia

La Fisioteràpia constitueix una professió autònoma i amb identitat pròpia dins l'àmbit sanitari, l'objectiu és preservar, restablir i augmentar el nivell de salut.

fisioterapiaTé com a finalitat millorar les condicions de vida de la persona i de la Comunitat i, específicament, la prevenció, la promoció, el manteniment i la recuperació de la funcionalitat mitjançant qualsevol dels mitjans manuals, físics i químics al seu abast...

La Fisioteràpia reconeix la salut com un dels valors més fonamentals de la condició humana i, per tant, el seu exercici ha de vetllar perquè el dret a gaudir-se satisfaci en la major amplitud possible, posant a l'abast de la població, els mitjans que siguin de la seva competència.
QUÈ ÉS LA FISIOTERÀPIA PEDIÀTRICA?

És el tractament de qualsevol afectació en la infància, tant aguda com crònica, que pertorba el desenvolupament motor i, per tant, limita el potencial per la independència en la vida adulta.

On reben assistència els nens? On treballen els fisioterapeutes?

Els nens reben assistència i tractament en l'entorn que els sigui més adequat: Els nens amb malalties agudes a l'hospital, els nens amb necessitats especials a l'escola ordinària i / o especial, els nens petits a la guarderia, a nivell ambulatori, en serveis de desenvolupament infantil i atenció precoç, en centres de salut i també a casa seva. Els fisioterapeutes pediàtrics treballen als hospitals, escoles i cada dia més en l'entorn natural del nen com el domicili, guarderies i també a nivell ambulatori a prop de la seva comunitat.

Quines són les afeccions que requereixen tractament?

Afeccions agudes com meningitis, infeccions respiratòries, cremades, malalties malignes, anomalies congènites, deformitats cardíaques. Afeccions que no amenacen la vida, com aquelles que deriven de posicions incorrectes, accidents menors o fractures. Afeccions cròniques com malalties neuromusculars, malalties metabòliques, alteracions de la postura i moviment degudes a una lesió del sistema nerviós central, retard mental, dèficit visual o malaptesa motora. Totes aquestes condicions poden limitar la independència a la vida adulta. Molts nens amb dificultats d'aprenentatge es beneficien de tècniques especials de la Fisioteràpia que estimulen el desenvolupament de respostes adequades i milloren la coordinació.

Hidroteràpia

DSCF8385 MediumLa Hidroteràpia és la utilització de l'aigua com a agent terapèutic, en qualsevol forma, estat o temperatura ja que és la conseqüència de l'ús d'agents físics com la temperatura i la pressió. El terme procedeix del grec Hydro i Therapia (θεραπία, curació). És una disciplina que s'engloba dins de la balneoteràpia, fisioteràpia i medicina (hidrologia mèdica) i es defineix com l'art i la ciència de la prevenció i del tractament de malalties i lesions per mitjà de l'aigua. En les seves múltiples i variades possibilitats (piscines, dolls, banys, bafs ...) la hidroteràpia és una valuosa eina per al tractament de molts quadres patològics, com traumatismes, reumatismes, digestius, respiratoris o neurològics.
Les propietats terapèutiques de l'aigua ens permeten establir la base en el tractament de les alteracions dels pacients. Aquestes són:
la dinàmica, a través d'aixetes a pressió s'incrementa la pressió s'incrementa també en l'organisme el retorn venós i exercim un efecte relaxant sobre el pacient mecànica, a través de massatges s'incrementa la temperatura del cos química, per mitjà de l'addició a l'aigua d'altres components.

Amb la col·laboració de:

ematsa ok

Hipoteràpia

La hipoteràpia és un tractament alternatiu i complementari a la fisioteràpia, que consisteix en aprofitar el moviment del cavall al pas, que transmet impulsos al tronc del genet a través de la pelvis que imiten el patró de locomoció de la marxa humana. L'objectiu és aconseguir beneficis en diferents àmbits, com el físic, psíquic, fisiològic i sensorial.

View the embedded image gallery online at:
http://www.appctarragona.org/activitats#sigProId2bab4e2d94

Aquesta activitat es realitza al nostre centre des de fa més de 7 anys, amb la finalitat d'obtenir una millora en la qualitat de vida dels infants i joves afectats de paràlisi cerebral a nivell terapèutic, cognitiu i social. Hem de tenir en compte que la vinculació que es constitueix entre el cavall i la persona és molt important i positiva per al seu desenvolupament, tant a nivell de cognitiu com a motriu.

Amb aquesta teràpia es treballen diversos objectius, dels quals podríem destacar:

- Correcció posicional
- Estabilització de la musculatura flexora i extensora del tronc 
- Estimulació de les respostes d'alçament i equilibri.
- Integració i relació amb el medi i els animals.
- Coneixement del món del cavall i els hàbits.
- Millorar el comportament propi i de col·laboració amb l'adult.
- Estabilització i control cefàlic i de tronc.
- Estimulació de la percepció sensorial tàctil.
- Relaxació dels músculs abductors de les cames.
- Disminuir el to muscular patològic (espasticitat).
- Potenciació muscular global.
- Potenciar les reaccions d'equilibri i alçament

View the embedded image gallery online at:
http://www.appctarragona.org/activitats#sigProIdfe9eaddf29

També s'ha de tenir en compte que la realització d'hipoteràpia els permet gaudir d'un temps d'oci, encara que realment es treballa per millorar la seva qualitat de vida.

L'activitat està realitzada per un equip multidisciplinari on intervenen fisioterapeutes, metge i monitors per un total de vuit (Centre Ocupacional i Residència Trèvol) i 23 usuaris (Escola La Muntanyeta).

L'evolució de les persones que realitzen hipoteràpia es reflecteix en la millora de la forma física general, la disminució del to muscular alterat, la canalització d'emocions i augment de l'autoestima personal, així com la normalització de les activitats fisiològiques bàsiques i orgàniques que per cada usuari seran diferents.

 Per saber-ne més:

Els beneficis específics de la hipoteràpia

Definicions i conceptes de les teràpies amb cavalls

 

 

Logopèdia

logopediaLa logopèdia és una especialitat que es dedica al diagnòstic, prevenció i tractament d'alteracions de la parla i del llenguatge. El terme logopèdia prové del grec i està compost per dues paraules: logos, paraula, i paideia, educació. Per tant, en conjunt, logopèdia vol dir, educació de la paraula

L'objectiu principal és potenciar al màxim la capacitat comunicativa amb la finalitat que els alumnes puguin tenir una participació activa amb la finalitat d'afavorir la integració social.

 

Musicoteràpia

Anomenem Musicoteràpia a la utilització de la música i el so en els processos terapèutics i de desenvolupament personal de l'ésser humà.

View the embedded image gallery online at:
http://www.appctarragona.org/activitats#sigProId2b39993030

La musicoteràpia és l'ús especialitzat de l'energia. De l'energia de la vibració, del moviment, i de l'energia personal. Amb persones afectades neurològicament, depenent del grau d'incapacitació, pot ser molt difícil crear projectes grupals participatius.

Els objectius de l'activitat són:

- Potenciar la seva comunicació no verbal a través de la música.
- Promoure un espai de relaxació a través dels sons musicals.
- Gaudir d'un espai d'interrelació entre el musicoterapeuta i la persona amb paràlisi cerebral.
- Facilitar activitats lúdiques adaptades a les persones amb paràlisi cerebral.
- Integrar els infants i joves en una activitat adaptada i lúdica.
- Socialitzar els nois i noies amb altres persones de fora del centre.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.appctarragona.org/activitats#sigProIdc2be3eda19

Així, doncs, la musicoteràpia va enfocada a una comunicació no verbal que pugui penetrar en "l'essència" de la persona; aquella part de l'ésser on es trobi el gran sanador que té cura de la vida i que sempre està atent a millorar-la.

Els estímuls que provoquen la millora de la homeòstasis són bàsicament la vibració i l'emoció.

Hem de tenir en compte, que parlem d'una activitat aparentment molt primària, però que presenta un rerefons molt intens i profund. A través de la musicoteràpia ens podem expressar i comunicar amb nois i noies amb un nivell cognitiu molt baix.

Incorporem la música dins la programació del nostre centre ja que a més de proporcionar benestar i plaer té uns efectes terapèutics que contribueixen a millorar l'estat de salut dels nois i noies i a facilitar el seu procés d'aprenentatge.

 

Per saber-ne més:

Més informació sobre la musicoteràpia

Diapasons terapèutics

Sonoteràpia per millorar la hiperactivitat infantil

Bols Tibetans

"La música fa sortir el millor de cadascú", José Manuel Pagán, musicoterapeuta (pàg.7, revista Junts)

 

Teràpia amb gossos

 Les teràpies assistides amb animals són intervencions en les que un animal és incorporat com a part integral del procés de tractament, amb l'objectiu directe de promoure la milloria en les funcions físiques, psicosocials i/o cognitives de les persones tractades.

Les Teràpies Assistides amb Animals (TAA) s'ofereixen en una varietat d'ambients i poden ser en grup o individuals. Són dirigides i desenvolupades per un equip interdisciplinari de professionals amb coneixements especialitzats en l'àmbit de la pràctica de la seva professió. (Delta Society. The Human-Animal Healt Connection, 2009) (University of Minnesota. Censhare, 2007)

View the embedded image gallery online at:
http://www.appctarragona.org/activitats#sigProIdb4150c0aed

En la teràpia assistida amb gossos es tenen en compte totes les àrees d'aprenentatge, des de l'àrea psicològica i cognitiva, fins a la de comunicació i llenguatge, així com la psicomotora i l'àrea de socialització.

Els objectius de la teràpia amb gossos són:

1. Estimular per realitzar activitats motrius concretes (mimar, raspallar el gos, tirar la pilota...).
2. Estimular els desplaçaments voltejant, reptant, grapejant, caminant...
3. Millorar el control amb la cadira de rodes.
4. Potenciar i aprendre les normes del joc en grup (torns, temps d'espera...).
5. Desenvolupar i consolidar habilitats socials, com saludar, interessar-se pels altres...
6. Afavorir la vessant més afectiva
7. Motivar per fer servir la parla o bé les emissions verbals.
8. Iniciar o potenciar la utilització de sistemes alternatius de comunicació (gestual, sistemes pictogràfics de comunicació).

  

View the embedded image gallery online at:
http://www.appctarragona.org/activitats#sigProId76d5916797

Per realitzar la T.A.A. és imprescindible comptar amb un equip interdisciplinari format per especialistes de la selecció, cura i control de l'animal i professionals especialitzats en la problemàtica i atenció dels usuaris als que va dirigida la teràpia. Alguns membres de l'equip intervenen de forma directa en les sessions, mentre que d'altres ho fan d'una forma indirecta.

De forma directa intervenen: l'ensinistrador de gossos i un terapeuta especialitzat en la problemàtica a tractar. Les funcions de l'ensinistrador són, entre d'altres, planificar, dissenyar i realitzar l'avaluació de l'activitat, conjuntament amb l'equip docent; així com el que fa referència al gos: ensinistrar, dirigir l'acció del gos, controlar que els moviments del gos no suposin ningun perill pels participants, reforçar positivament l'obediència del gos i estar atent a les demandes i reaccions del nen.

En les teràpies assistides amb animals també hi intervenen, indirectament, els tutors, fisioterapeutes i logopedes dels alumnes participants, ja que proporcionen informació i orientació i participen puntualment en algunes sessions per realitzar un seguiment dels seus alumnes.

Indirectament també intervé en les TAA la veterinària. Entre les seves tasques hi trobem la selecció dels gossos adequats, la realització dels controls i seguiments veterinaris dels animals i proporcionar el material que necessitin. (Buira, 2007) 

Els orígens de les TAA es remunten al 1953. El Dr. Boris M. Levinson va exposar al seu llibre titulat Psicoterapia infantil asistida por animales (1969) les experiències viscudes juntament amb el seu gos i els seus pacients introvertits que perdien totes les seves inhibicions i pors gràcies a la presència de l'animal en el consultori, ja que aquest afavoria la comunicació entre el psiquiatra i els seus pacients.

 

Per saber-ne més:

           

            

  

Teràpia ocupacional

El seu objectiu principal és treballar i potenciar les seves habilitats ocupacionals per mantenir la seva màxima autonomia de treball i vital.

El grup de teràpia ocupacional del centre ocupacional gresol està format per 11 usuaris entre 21 i 48 anys. En el grup es treballen principalment objectius a nivell de psicomotricitat fina mitjançant tallers que potenciïn la seva creativitat, personalitat i emocions, així com alguns conceptes cognitius essencials.

Tallers

Els tallers van variant trimestralment, segons les necessitats del centre, dels nois i dels objectius plantejats. Gran part dels treballs realitzats s'exposen després per donar-los a conèixer a l'associació i persones vinculades a aquesta.

Taller de càpsules de cafè

La creativitat i psicomotricitat fina s'han ajuntat en aquest taller, ja que a través de càpsules de cafè de colors hem pogut realitzar adorns per a diferents objectes, majoritàriament marcs de fotos.

Les càpsules es pintaven amb colors de pintaungles, i s'enganxaven en els marcs. Els nois han pogut treballar els colors, triant les càpsules que anaven a utilitzar en el marc, així com la seva disposició en el mateix. S'ha tractat en algunes ocasions d'un treball conjunt, sent tasca d'alguns pintar, d'altres enganxar, aixafar les càpsules, triar, i entre diversos usuaris elaborar un mateix marc, així com treballar cada un en un d'individual.

Taller de decoració de caixes de fusta

Taller en el que els nois han pogut pintar, polir i decorar amb càpsules, purpurina, paper, tela ... les diferents caixes de fusta.
L'elecció de la decoració l'ha orientat el monitor, sent l'usuari el que triava per exemple el color de la caixa o doble color, i realitzant més de prop el treball de poliment i pintura.
De forma puntual s'ha treballat amb un usuari conceptes de geometria i matemàtiques amb les caixes i el material per decorar.

Taller de bosses

La crisi econòmica i el reciclatge de paper ja existent en el taller d'altres anys, a través d'una idea creativa d'una de les monitores del grup han estat el causant d'aquest taller nou de paper, en què s'han elaborat bosses de regal . la base la realitzaven els monitors, i la decoració dels nois: estrelles, pintura, papers trencats, revistes, diaris ... han estat desencadenant d'una sèrie de bosses diferents i úniques al taller.

Taller de postals

Un any més el centre de rehabilitació Tau de Tarragona ha volgut contribuir a la difusió del treball dels nois del centre ocupacional gresol, felicitant les festes amb targetes elaborades pels nois.

La base d'uns separadors de colors, paper d'embalar pintat amb pintaungles i ondulat, i un estel com a símbol nadalenc ha estat el resultat de les postals d'aquest Nadal, en les quals actualment encara estem treballant.

Taller de decoració

Es tracta d'un taller anual en què es pensen i elaboren materials per decorar la pròpia sala de treball. Causa de les seves grans dimensions ia la seva estructura diàfana, de vegades es barregen decoracions de diferents èpoques de l'any. Actualment estem realitzant adorns de Nadal amb fulles seques pintades i boles de nadal, i trenes de llana amb boles també, material tot reciclat d'altres cursos o tallers. Petxines pintades o teles amb mana pintades són exemple d'altres espais del taller.

Tallers puntuals

Al llarg del curs volem incorporar alguns tallers puntuals en què participen professionals externs al centre el treball pugui interessar per al treball i coneixement dels nois del centre. En aquests tallers, participen nois d'altres grups del centre ocupacional Gresol.

Fins ara, el taller realitzat ha estat el d'iniciació a la fotografia, impartit el 15 d'octubre per Carlos Sardà, fotògraf i professor al cei de tarragona.
Taller teòric-pràctic en el qual Carlos Sardà va explicar nocions bàsiques de la fotografia, i en què els nois van poder realitzar algunes fotos d'altres companys i veure el resultat.

Aquest taller es pretén complementar amb sortides a llocs de la ciutat per realitzar sessions de fotografia puntuals amb nois del grup de teràpia ocupacional de forma inicial, però amb la idea que els nois dels altres grups també puguin participar.